Moonlight Sonata - Ludwig van Beethoven

Moonlight Sonata - Ludwig van Beethoven

Sonata księżycowa , czyli XIV Sonata fortepianowa cis-moll „Quasi una fantasia”, to solowy utwór na fortepian skomponowany przez Ludwiga van Beethovena w 1801 roku. Jest jednym z najpopularniejszych dzieł jego wczesnego okresu i uważany jest za jeden z najwspanialsze utwory repertuaru klasycznego.

Historia i wydanie

Utwór został skomponowany przez Beethovena w 1801 r., w okresie jego życia, kiedy poświęcił się prawie wyłącznie rysowaniu (później w liście z 1802 r. nazwał to swoim „rokiem Sisona”, co jest grą słów jego imienia). Utwór ukazał się w 1802 roku i był dedykowany byłej uczennicy Beethovena Giulietcie Guicciardi. Giulietta stała się tematem listu Beethovena z 1802 roku, w którym pisał o swojej miłości do niej.

Przydomek „Sonata Księżycowa” pojawił się ponad 20 lat po powstaniu. Okoliczności powstania tego dzieła są dość dziwne i nadają mu nutę metafizyczną.

Uproszczona analiza

Sonata księżycowa składa się z trzech części. Część pierwsza jest utrzymana w tonacji c♯-moll i zapisana w skompresowanej formie sonatowej. Część rozpoczyna się oktawą w lewej ręce i figuracją trioli w prawej ręce. Na początku znajduje się jeden z najbardziej godnych uwagi motywów Beethovena: wypaczony marsz składający się z kwarty zwiększonej, po której następuje kwarta opadająca.

Część druga to liryczne Adagio sostenuto Des-dur. Ma senny, niemal medytacyjny charakter, przerywany błyskotliwymi fragmentami lirycznymi, zabarwionymi romantycznymi harmoniami. Ostatnia część to potężne Presto agitato z motywem ronda i ma kilka ozdobników arpeggio, tryli i dramatycznych pauz.

Popularność

Sonata ta zyskała wyjątkową popularność, być może ze względu na dramaturgię i romantyzm utworu. Jako taki stał się niezbędnym standardem repertuaru, utworem obowiązkowym dla każdego poważnego pianisty.

Sonata księżycowa Beethovena to inspirujący, piękny i kultowy utwór muzyczny oraz ważny kamień milowy w rozwoju muzyki klasycznej.

Wniosek

To niesamowite, że tak pojedynczy, porywający utwór muzyczny, jak „Moonlight Sonata”, był w stanie pobudzić wyobraźnię wielu pokoleń, od Beethovena aż po dzień dzisiejszy. Połączenie mocy i wzruszenia pokazuje, że Beethoven nadal był w stanie stworzyć piękno, nawet w niespokojnym okresie swojego życia.Data publikacji: 18. 02. 2023