Moment Musical No. 3 in F Minor, D. 780 - Franz Schubert

Moment Musical nr 3 f-moll D. 780 to jeden z najsłynniejszych i najbardziej cenionych solowych utworów na fortepian Franza Schuberta. Utwór ten powstał w 1823 roku i stanowi część czteroczęściowego zestawu z innymi utworami Moment Musical C-dur D.780; Moment Musical As-dur D.781; i Moment Musical c-moll, D.799. Utwór ten, pochodzący z okresu wczesnego romantyzmu i skomponowany wyłącznie w ojczystym języku niemieckim Schuberta, stanowi podstawę europejskiej muzyki klasycznej.

Historia i wydanie

Komplet czterech utworów „Moment Musical” ukończono w 1823 r., a rok później opublikowano w Wiedniu u Haslingera. Seria ta została zadedykowana przyjacielowi i pianiście Schuberta, Karlowi Marii Von Barducci, jako uczczenie ich bliskiej przyjaźni.

Moment Muzyczny nr 3 f-moll D. 780 wyróżnia się na tle pozostałej wspaniałej twórczości Schuberta różnorodnością tekstów i form harmonicznych, nawiązując jednocześnie do tematu głównego. Wykonany jest w tradycyjnej formie ABA, przy czym każda sekcja różni się harmonijnie i wyraźnie.

Analiza teorii muzyki

Główną ideą Moment Musical nr 3 f-moll D. 780 jest zmiana przynależności tonalnej w poszukiwaniu przejrzystości harmonicznej. Sekcja A w początkowych taktach wykazuje silny związek toniczny/dominujący, ale szybko przechodzi do bardziej rozproszonego poczucia tonalności. W sekcji B melodia jest bardziej natarczywa i zapadająca w pamięć, w której kompozytor wykorzystuje okazję do zbudowania gęstszego i wyrafinowanego układu harmonicznego ze zwiększonym wykorzystaniem chromatyki.

Końcowa część utworu jest znakomitym przykładem kunsztu i oszczędności kompozytorskiej Schuberta. Podczas gdy muzyka stopniowo nabiera szybszego tempa i wzrasta stopień trudności technicznej, główna idea pozostaje mocno zakorzeniona w parametrach tonalnych określonych w sekcji A.

Popularność

Moment Musical nr 3 f-moll D. 780 jest utworem niezwykle popularnym ze względu na połączenie wyrafinowania melodycznego, piękna technicznego i przejrzystości harmonicznej. Wykonywało go wielu znanych pianistów, co stanowi kolejny dowód jego popularności. Utwór znajduje również szerokie zastosowanie w nauczaniu podstaw gry na fortepianie, od poziomu podstawowego po wirtuozowski.

Co więcej, zainspirował różnorodne współczesne interpretacje w ramach różnych gatunków muzycznych. Niedawno jesienią 2020 roku ukazał się jazzrockowy, instrumentalny cover Moment Musical nr 3 f-moll D. 780.

Podsumowując, Moment Musical nr 3 f-moll D. 780 nadal urzeka publiczność na całym świecie i jest ulubionym utworem na fortepian solo swoich czasów.Data publikacji: 18. 02. 2023