Le Tombeau de Couperin - Maurice Ravel

De Tombeau de Couperin is een gevierd pianowerk geschreven door de Franse componist Maurice Ravel tussen 1914 en 1917. Het is een suite van zes delen, oorspronkelijk geschreven als een eerbetoon aan de Franse barokcomponist François Couperin, wiens werken Ravel had leren kennen tijdens zijn muziekonderzoek in de Bibliothèque Nationale in Parijs.

Geschiedenis en uitgave

Het stuk werd voltooid in 1917 en voor het eerst uitgevoerd in de Salle Érard in Parijs op 22 mei 1919 door Marguerite Long, met wie Ravel sinds 1906 nauw had samengewerkt. De hele suite werd in hetzelfde jaar uitgebracht door de Franse uitgever Durand, een toonaangevende bron van Franse muziekuitgeverijen.

Bij de eerste uitvoering was het meteen een groot succes, met een uitbundig applaus van het publiek. Het bleef deel uitmaken van Ravels eigen concertrepertoire tot aan zijn dood en werd in de decennia daarna door talloze pianisten opgepikt voor recitals en opnames.

Analyse

Het werk wordt beschouwd als een prachtige illustratie van Ravels vaardigheid in het integreren van elementen uit de Franse barokmuziek in zijn eigen neoklassieke stijl. De suite wordt gekenmerkt door zeer inventieve contrapuntische texturen en delicate lyrische melodieën, terwijl het meer plechtige derde deel, 'Forlane', centraal staat. Hier gebruikt Ravel een akkoord van negen noten als basis voor een lome en schilderachtige scène.

De ritmische complexiteit van dit deel wordt vaak gezien als een prachtige prestatie in termen van constructie en een levendig voorbeeld van Ravels flair voor harmonische uitbreiding. Er is gesuggereerd dat Ravel de naam 'Forlane' zou hebben ontleend aan een 16e-eeuws dansmelodietje, terwijl het overheersende ritme in het hele deel is opgebouwd uit de 'gestippelde achtsten-semiquaver' bronnen die te vinden zijn in barokmuziek van componisten als Lully en Couperin.

Populair

De Tombeau de Couperin is een van Ravels meest uitgevoerde en opgenomen werken geworden, met blijvende lovende kritieken voor de combinatie van evenwicht, charme en vakmanschap. Het wordt gezien als een tijdloze klassieker, die met elke generatie talloze nieuwe bewonderaars naar het pianorepertoire blijft trekken.

Het stuk is ook vaak geïmiteerd, met bewerkingen en arrangementen voor verschillende instrumenten, van fluit en gitaar tot symfonieorkest. Het is ook in verschillende vormen getranscribeerd door andere componisten en is populair bij publiek over de hele wereld.

De Tombeau de Couperin is een uitzonderlijk bewijs van Ravels muzikale genie en zijn plaats in de muziekgeschiedenis is verzekerd.Publicatie datum: 22. 02. 2023