Sonata No. 8, "Pathétique" - Ludwig van Beethoven

Sonáta č. 8, Pathétique od Ludwiga van Beethovena Sonáta č. 8, Pathétique, je jednou z nejoblíbenějších klavírních skladeb klasického období, kterou napsal Ludwig van Beethoven v roce 1798. Je druhou ze série tří klavírů sonáty, první Sonáta č. 7 D dur a poslední Sonáta č. 9, známá také jako Hammerklavier. Všechny tři dosáhly úrovně popularity a ohlasu u kritiků, které daleko převyšují všechny ostatní Beethovenovy klavírní sonáty.

Historie a vydání

Sonáta č. 8 je dílo, o kterém se předpokládá, že bylo napsáno a publikováno v roce 1798, což je bouřlivé období v Beethovenově životě. Zatímco se mladý skladatel potýkal se ztrátou sluchu a tvůrčím propadem v důsledku neúspěšného angažmá, napsal tento kus o lásce, ztrátě a utrpení. Poprvé byla vydána v roce 1799 v nakladatelství Cappi e Diabelli, jehož titulní strana obsahovala dřevoryt s otevřeným hrobem, pravděpodobně spojený se jménem sonáty.

Zjednodušená analýza

Pathétique jako skladbu lze rozdělit do tří základních sekcí – Hrob, Allegro di molto e con brio a Adagio cantabile. The Grave začíná hlubokým, pomalým úvodem, který slouží k nastolení melancholického vyznění celé skladby. Allegro di molto e con brio je nejbouřlivější sekcí, střídá temnou a bouřlivou intenzitu s mnohem světlejší a hravější náladou. Adagio cantabile je nejdelší úsek a je označen jako jedno z nejklidnějších a nejklidnějších Beethovenových děl.

Proč je tak populární?

Pathétique je jednou z nejznámějších skladeb ve světě klavírní hudby a často se používá k reprezentaci mnoha emocionálních dřien, kterými Beethoven prošel během svého období soužení. Jeho tematické posuny od hlubokého smutku k úžasně krásným pasážím ukazují Beethovenovu kreativitu a neuvěřitelnou skladatelskou zdatnost. Pathétique navíc není příliš složitá a na základní úrovni je poměrně snadno pochopitelná. To, spolu s jeho emocionálním rozsahem, mu pomohlo stát se milovaným kusem, který dodnes hraje na mnoha koncertech.

Závěr

Beethovenova Sonáta č. 8, Pathétique, obstála ve zkoušce času a stala se jednou z nejznámějších klavírních skladeb klasického období. Svým širokým rozsahem emocí a relativně jednoduchou strukturou se stal univerzálním a podmanivým publikem všech věkových kategorií. Beethoven do této skladby vložil od jejího bouřlivého začátku až po její poklidný závěr vše, co měl. S každou novou interpretací je stejně silná, jako kdy byla.

Datum publikování: 22. 02. 2023